חדשות

מיניאטורי עומק עמוק מיסבים כדור רדיאלי רדיאלי על שיטת המדידה לטעון

2019-03-21
זרם מיניאטורי עמוק חריץ עמוק מיסויים רדיאליים רדיאליים במפרטים סטנדרטיים עם בעיית המדידה עומס קשה להשיג אחדות בין עגינה סטנדרטית, שיטת מכניקת החישוב ניתנת, למדידת הסריקה הפנימית הרדיאלית של העומסים עומס נושאות נותחו באמצעות מתגלגל מדידת עומס רדיאלי, ניתוח נוסף של מיסבים מיניאטורי. תוצאות המחקר מראות כי התוצאות התיאורטיות שהושגו מסכימות לתוצאות המדידה בפועל.