חדשות

מסבים דיוק נדרש

2019-03-21

בשל דיוק מדויק של הנושא עצמו בתוך 1 ¼ מ ', אז ללכת עם חלקים (פירים, מעטה, כיסוי, טבעת שמירה, וכן הלאה) יש דיוק מימדי גבוהה דיוק, במיוחד עם דיוק ונושאת את אותה רמה של שליטה, שהוא חיוני, וגם ביותר בקלות להתעלם.

יש לשים לב גם מסבים דיוק חלקים תואמים אם אתה לא עומד בדרישות אלה, לעתים קרובות עושה מיסבים דיוק לאחר ההתקנה מספר פעמים גדול יותר מאשר נושאת שגיאה המקורי התרחשה, או אפילו יותר מ 10 פעמים את השגיאה, לגמרי לא מסבים דיוק בשל מכני השגיאה היא לעתים קרובות לא רק כדי להתאים היא על גבי הטעות של נושאת, אבל על ידי מכפילים של הגדלה שונים שנוספו.