חדשות

שיפור השיטה

2019-03-21
כדי לשפר את הנשיאה ההתקנה של דיוק של עניבה בפועל, חייב להשתמש לא גורם דפורמציה של שיטת המדידה וכלי המדידה, על הנושא של נשא ומחוץ סיבוב של גודל השטח לקשור בפועל של המדידה דיוק, יכול על קוטר ו OD של פרויקט המדידה כל נמדדים, ועל המדידה יש ​​נתונים ניתוח מלא, על כך על פי, הפצה דיוק עבור הציר ואת החור המושב של חלקי התקנה הנושא בגודל. הפצת מדידה בפועל של פיר נשאו את הממדים המתאימים וצורות גיאומטריות, ולמדוד את תנאי טמפרטורה זהה.