חדשות

2010 LYC נושא מספר שיא פטנט

2018-08-07
הדוק על העולם הנושא הטכנולוגיה הגבול, ממשיכה כדי לתרום התאמת מבנה מוצרים, תורמת התיעוש נוצר, תורמת לשפר את היתרונות של הארגון ואת תורמת לקניין רוחני עצמאית עצמאית לשדרג את התחרותיות הליבה כמו פיתוח מוצרים של המוקד, גדל על תיבת הילוך רוח חשמלי, מסגרת מגן, ואת מהירות גבוהה הרכבת ואת הרכבת הקלה בעיר, מכונת דיוק, ואת הנושא המכונית, מוצרים כיוונית של מאמצי הפיתוח, פריצת דרך בעיצוב מוצרים, ועיבוד ובדיקה, היבטים של טכנולוגיית מפתח. בינתיים, החברה עוד יותר מושלמת את מערכת ניהול הפרויקט, הגדלת בחינת הפטנט, תזה סטנדרטים טכניים, תמריצים.